Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Řád veřejného pohřebiště Obce Dlouhopolsko 15.01.2009
Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhopolsko č. 04/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška Obce Dlouhopolsko č. 3/2002 Řád veřejného pohřebiště 01.01.2009
Územní plán obce Dlouhopolsko 06.09.2008
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 03/2008 06.09.2008
Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhopolsko č. 02/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dlouhopolsko 01.07.2008
Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhopolsko č.1/2007 - Požární řád obce 01.12.2007
Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhopolsko č.01/2011, o místním poplatku ze psů  01.03.2011 
Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhopolsko č.03/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  01.03.2011
Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhopolsko č.04/2011, o místním poplatku ze vstupného  01.03.2011 
Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhopolsko č.05/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláška Obce Dlouhopolsko č.01/2008, o místních poplatcích  01.03.2011 
Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhopolsko č. 06/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 02/2011 01.01.2012
Nařízení obce Dlouhopolsko č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.doc 20.03.2016
Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích.docx 15.04.2016
Obecně závazná vyhláška obce Dlouhopolsko č. 01/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání mateřské školy.doc 23.12.2017
Obecně závazná vyhláška č. 02/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.doc 01.01.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

8. 12. Květoslava

Zítra: Vratislav

Úřední hodiny:

pondělí 18.00 - 20.00 hod
středa 08.00 - 11.00 hod

CzechPoint:

www.czechpoint.cz

portal.gov.cz

www.kr-stredocesky.cz

logo.pngSvazek obcí Ny-Ko

http://ny-ko.cz

 

 

 

Návštěvnost stránek

128673