Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Dlouhopolsko č. 07/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dlouhopolsko

Obecně závazná vyhláška obce Dlouhopolsko č. 06/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Příloha Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhopolsko č. 06/2019

Obecně závazná vyhláška obce Dlouhopolsko č. 05/2019, o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška obce Dlouhopolsko č. 04/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Dlouhopolsko č. 03/2019, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 01/2018 - Požární řád obce Dlouhopolsko

Příloha č. 1 k Požárnímu řádu

Příloha č. 2 k Požárnímu řádu

Příloha č. 3 k Požárnímu řádu

Obecně závazná vyhláška obce Dlouhopolsko č. 01/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání mateřské školy

Nařízení obce Dlouhopolsko č. 01/2016, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 03/2008

Územní plán obce Dlouhopolsko

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

28. 1. Otýlie

Zítra: Zdislava

Úřední hodiny:

pondělí 18.00 - 20.00 hod
středa 08.00 - 11.00 hod

CzechPoint:

www.czechpoint.cz

portal.gov.cz

www.kr-stredocesky.cz

logo.pngSvazek obcí Ny-Ko

http://ny-ko.cz

 

 

 

Návštěvnost stránek

130067