Drobečková navigace

Úvod > O obci > Přírodní poměry

Přírodní poměry

Dlouhopolsko se rozkládá ve východní části bývalého okresu Nymburk podél mezinárodní silnice Praha - Hradec Králové. Rozloha katastru obce není velká – celkem 208,9785 ha. Nejbližšími sousedy jsou na severu Městec Králové, severovýchodním směrem Běrunice, východně Kněžičky a osada Kopičák, na jihu Žehuň a západním směrem Opočnice a Hradčany.

Dlouhopolsko leží v mírné dolině, která přechází na západě pozvolna v nevysoké návrší. Nejnižší bod kotliny je 211 m. n. m. Obec téměř dokola obklopují lesy. Na východě je to Vacinek, k jihu a západu Vypálený, Sviňský a Ve smrčkách. Jmenované části lesů tvoří Oboru, která se rozprostírá na ploše 800 ha. Věnec lesů pokračuje lesem Na bílých a Račanským lesem. Na jihu uzavírá krajinu táhlý hřbet Báňského kopce. Jeho nevyšší bod 267 m je v místě, kde silnice Městec Králové – Kolín dosahuje vrcholu. Na severu leží les Holička.

Mezi Báňským kopcem a jižní stranou obce se rozlévá Dlouhopolský rybník. Přes jeho nejužší část vede silnice a dělí jej na jižní část, tzv. Velký rybník a severní, tzv. Králík. Potok, který rybníkem protéká, směřuje přes další rybník, zvaný Nouze, k Městci Králové a tam se pojí se Štítarským potokem. Ten odvádí vody do dymokurských rybníků a u Křince se vlévá do řeky Mrliny.

Geologicky se Dlouhopolsko nachází na území České křídové pánve, ve východní části Dymokurské terasy.  Přímé podloží naší lokality je tvořeno sedimenty středního turonu, po petrografické stránce jsou zde vyvinuty převážně prachovité a písčité slínovce s vložkami slinitých vápenců.

Nejrozšířenějším půdním typem jsou slinovatky, a to převážně boroviny, v jižní části katastru pak středoevropské hnědozemě. Matečnou horninu na celém území tvoří opuka. Druhově to jsou půdy velmi těžké, jílovité, jen místy jilovitohlinité, málo propustné pro vodu.

Po hydrogeologické stránce lze tuto oblast označit za nepříznivou. Je vyvinuta pouze puklinová propustnost v deskovitě vrstvených písčitých slínovcích. Významná je akumulace podzemní vody terasových uloženin řeky Cidliny, jejíž hladina kolísá v závislosti na volné hladině v řece.