Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Úřední deska do 30. 6. 2012

Elektronická úřední deska

DOKUMENT

VYVĚŠENO

SEJMUTO

Závěrečný účet obce za rok 2006 06.02.2007 22.02.2007

Vyhláška č. 01/2007 - Požární řád obce

15.11.2007 30.11.2007

Rozpočet obce pro rok 2008 schváleno zastupitelstvem 13.12.2007

28.11.2007 12.12.2007
Vyhláška č. 01/2008 - o místních poplatcích 03.06.2008 18.06.2008
Vyhláška č. 02/2008 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dlouhopolsko 03.06.2008 18.06.2008
Řád veřejného pohřebiště obce Dlouhopolsko 03.06.2008 18.06.2008
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení upraveného návrhu územního plánu obce Dlouhopolsko a opakovaném veřejném projednání 20.06.2008 21.07.2008
Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.2 územního plánu obce Hradčany 24.06.2008 25.07.2008
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy       č. 03/2008 21.08.2008 06.09.2008
Územní plán obce Dlouhopolsko 21.08.2008 06.09.2008

Rozpočet obce pro rok 2009 schváleno zastupitelstvem 11.12.2008

26.11.2008 11.12.2008
Vyhláška č. 04/2008 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška Obce Dlouhopolsko č. 3/2002 Řád veřejného pohřebiště 12.12.2008 29.12.2008
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka 16.12.2008 06.01.2009
Řád veřejného pohřebiště obce Dlouhopolsko 30.12.2008 13.01.2009
Usnesení o ustanovení opatrovníka 06.01.2009 21.01.2009
Finanční úřad Poděbrady - Veřejná vyhláška 05.02.2009 20.02.2009
Výsledky hospodaření obce za rok 2008 12.02.2009 27.02.2009
Vydání souhlasu ke změně řádu veřejného pohřebiště obce Dlouhopolsko 24.02.2009 11.03.2009
Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu změny č. 2 územního plánu obce Hradčany a veřejném projednání 03.03.2009 18.03.2009
Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2008 09.03.2009 24.03.2009
Oznámení o záměru obce prodat pozemek 10.03.2009 25.03.2009
Finanční úřad Poděbrady - Veřejná vyhláška 19.03.2009 03.04.2009
Finanční úřad Poděbrady - Veřejná vyhláška   06.08.2009 22.08.2009
Finanční úřad Poděbrady - Veřejná vyhláška 24.09.2009 04.10.2009

Rozpočet obce pro rok 2010 schváleno zastupitelstvem 16.12.2009

27.11.2009 15.12.2009
Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2009 22.03.2010 07.04.2010

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 28. a 29. května 2010 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků

07.04.2010  
Stavební úřad Městec Králové - Oznámení o spojení územního a stavebního řízení 25.05.2010 09.06.2010
Závěrečný účet obce Dlouhopolsko za rok 2009 24.05.2010 07.06.2010
Finanční úřad Poděbrady - Veřejná vyhláška 01.06.2010 16.06.2010
Stavební úřad Městec Králové - Rozhodnutí o umístění stavby 19.07.2010 03.08.2010
Volby do Zastupitelstva obce Dlouhopolsko a Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - informace o počtu a sídle volebních okrsků 25.08.2010  
Městský úřad Česká Lípa - Veřejná vyhláška o doručení 09.09.2010 24.09.2010
Finanční úřad Poděbrady - Veřejná vyhláška 14.09.2010 29.09.2010
Oznámení o místě a konání voleb 20.09.2010  
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dlouhopolsko 31.10.2010 08.11.2010
Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2011 23.11.2010 09.12.2010

Rozpočet obce pro rok 2011 schváleno zastupitelstvem 16.12.2010

26.11.2010 15.12.2010

Oznámení o pronájmu pozemků

01.12.2010 16.12.2010

Oznámení o obnově katastrálního operátu

10.02.2011 12.03.2011 

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

10.02.2011 12.03.2011 

Vyhláška č.01/2011 - o místním poplatku ze psů

10.02.2011 25.02.2011 

Vyhláška č.02/2011 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

10.02.2011 25.02.2011

Vyhláška č.03/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

10.02.2011  25.02.2011

Vyhláška č.04/2011 - o místním poplatku ze vstupného 

10.02.2011  25.02.2011

Vyhláška č.05/2011 - kterou se ruší vyhláška č.01/2008 o místních poplatcích 

10.02.2011  25.02.2011

Oznámení o záměru obce prodat pozemek

23.02.2011 10.03.2011

Oznámení o záměru obce prodat pozemek

23.02.2011 10.03.2011

 Oznámení záměru obce směnit pozemek

01.03.2011 16.03.2011

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení 

04.03.2011 19.03.2011

Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů 2011

04.03.2011 14.04.2011

Sčítací obvod a komisař - Dlouhopolsko

04.03.2011 14.04.2011

Závěrečný účet svazku obcí NYKO 2010

14.03.2011 29.03.2011

Krajský úřad Středočeského kraje - Veřejná vyhláška,kterou se oznamuje zahájení řízení o návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje 

14.03.2011 02.05.2011
Oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka 24.03.2011 08.04.2011
Usnesení o ustanovení opatrovníka 08.04.2011 26.04.2011

 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

28.04.2011 13.05.2011

 Rozhodnutí o umístění stavby

05.05.2011 20.05.2011

 Oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka

14.06.2011 29.06.2011

 Oznámení o zahájení řízení o ustanovení opatrovníka

14.06.2011 29.06.2011

 Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj o ukončení mimořádných veterinárních opatření k prevenci a tlumení moru včelího plodu

27.06.2011 12.07.2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka 

11.07.2011  25.07.2011

Usnesení o ustanovení opatrovníka 

11.07.2011 25.07.2011 

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 

16.09.2011 10.10.2011

Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2012

10.11.2011 25.11.2011
Rozpočet obce pro rok 2012 schváleno zastupitelstvem 7.12.2011  15.11.2011  06.12.2011 

Oznámení o zahájení řízení o změně č. 1 Územního plánu Městec Králové 

18.11.2011 02.12.2011 

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

01.12.2011 31.12.2011

 Vyhláška č.06/2011 - kterou se mění obecně závazná vyhláška č.02/2011 ( o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů )

08.12.2011 22.12.2011

Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Hradčany 

10.01.2012 10.02.2012

Podmínky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku

20.01.2012 03.02.2012

Usnesení - dražební vyhláška 

10.02.2012 17.02.2012

Usnesení - dražební vyhláška 

07.03.2012 16.03.2012

Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2011 

19.04.2012 04.05.2012

Oznámení zahájení územního řízení 

22.05.2012 06.06.2012

Závěrečný účet Obce Dlouhopolsko za rok 2011

30.05.2012 18.06.2012

Dražební vyhláška 

31.05.2012 20.06.2012

Veřejná vyhláška VZP 

08.06.2012 25.06.2012
Dražební vyhláška 13.06.2012  26.07.2012