Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Aktuality > Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky    Zastupitelstvo obce schválilo výši příspěvku na výstavbu domovní vodovodní přípojky :

* 15 000 Kč přípojka do domu, bez vodoměrné šachty

* 19 000 Kč přípojka s vodoměrnou šachtou

* pokud si majitel šachtu zajistí sám, platí pouze 15 000 Kč

Majitelé nemovitostí uvedené částky převedou na účet obce u České národní banky nebo uhradí v hotovosti na Obecním úřadu do 15.5.2015 – pokud se tak nestane, máme za to, že domovní přípojku nechtějí vybudovat.

Pokud si občan vybuduje přípojku na vlastní náklady, nebude platit výše uvedený příspěvek, ale uhradí obci náklady na vyhotovení projektové dokumentace. Výši nákladů sdělí Obecní úřad na vyžádání. Firma, která tuto přípojku zhotoví, musí mít platné oprávnění k napojení na vodovodní řad a uzavře dohodu se společností Vodovody a kanalizace Nymburk. Bez toho nelze domovní přípojku budovat !

číslo účtu : 94-6510191/0710

variabilní symbol : 23103122

specifický symbol : číslo domu nebo nemovitosti