Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie > Historie sportu

Historie sportu

Fotbal se objevil v Dlouhopolsku v roce 1924. Kopat začali "Velkostraňáci" Ladislav Zlatník, Josef Vocásek č.6, Prokop Koutecký, František Novák, Antonín Konvalina a další. Provizorní hřiště si zřídili na Obci u rybníka. Za branky jim sloužily zatlučené kolíky. Kopací míč ušil sedlář Havránek z Městce Králové za 60 Kč. Trenýrky zhotovil Ladislav Zlatník z nejlevnější bílé látky a místo triček měli bílé košile. Na Obci vydrželi hrát tři roky. Kopanou však znemožňoval porybný tím, že jim kolíky vytahoval, takže branky museli stále obnovovat.

Proto se v roce 1927 spojili s Kněžičkami a začali hrát společně na Kopičáku. Hřiště bylo umístěno před hospodou a domem Vlkových. Během krátké doby se však hřiště muselo z důvodu výstavby nových domů v tomto prostoru opustit. Nové hřiště si fotbalisté zřídili poblíž, a to v hliňáku bývalé cihelny.

V roce 1929 se Dlouhopolští opět osamostatnili. Vlastní hřiště neměli, a tak celé jaro hráli pouze venku. První zápas sehráli v Žiželicích za cestovné 20 Kč. Během jara si hráči vybudovali hřiště v hliňáku cihelny před čp. 64. Pozemek si pronajali od majitele cihelny Vančury z Městce Králové. Placení nájemného Vančura nevyžadoval. Hráči měli povinnost pouze vyměnit tašky na cihelně, pokud je při hře rozbili. Prvním kapitánem družstva byl František Krupka č. 91. Dresy, zakoupené v Praze, fotbalistům věnovali Bedřich Čuban a Václav Karban. Byla to trička s bílými a černými pruhy. Na zakoupení kopaček peníze nezbyly a tak si každý musel boty opatřit sám.

1932

1932 horní řada: ??, Kvasnička Jaroslav, Steklý František, Krupka Josef, Černý František, Bludský Alois, ??   střední řada: Hájek Václav, Vocásek Václav, Žáček František   dolní řada: Vocásek František, brankář Albrecht Josef, Zadražil František 

V roce 1932 však sedm hráčů odešlo na vojnu, oddíl se rozpadl a kopaná se přestala hrát. Hráči v této době nebyli registrováni, a proto hráli pouze přátelské nebo pohárové zápasy.

Pokud se hrálo doma, byl výkop vždy ve 13 hodin. Na hřiště se šlo pokaždé s hudbou, vpředu hosté a za nimi domácí. Hudba během zápasu koncertovala na přilehlé zahradě u Bendáků a při vstřelení branky hrála tuš. Po skončení zápasu odvedli muzikanti hráče do hospody. Vpředu šlo vždy vítězné mužstvo a po příchodu do hostince následovala taneční zábava.

Dlouhopoláci měli nejlepší vesnické družstvo v širokém okolí. Například s mužstvem SK Městec Králové prohráli jen 5:7. V roce 1930 uspořádali turnaj za účasti mužstev z Kněžiček,  Žehuně a Velkých Výklek. Ráno domácí porazili Velké Výkleky  3:2, ale odpoledne ve finále podlehli Kněžičkám 1:5.

6.7.1930 - FK Dlouhopolsko - SK Velké Výkleky horní řada: trenér Albrecht Václav, Steklý Václav, Černý František, Bydžovský Václav, Krupka Josef, Bludský Alois, ??   střední řada: Hájek Václav, Karban Josef, Vocásek Václav dolní řada: Zadražil František, brankář Albrecht Josef, Steklý František

Nejvyššího vítězství dosáhli dlouhopoláci na vlastním hřišti s Opočnicí výsledkem 13:0. Po tomto vítězném zápase odnesli hráči kapitána a brankáře Františka Krupku, v průvodu s hudbou, na ramenou až do hospody.

Toto úspěšné období dlouhopolského fotbalu končí v roce 1932. Fotbalisté opět přišli o hřiště, protože na pozemku začal Oldřich Zach stavět dům. Současně došlo k už zmíněnému rozpadu oddílu kopané.

Organizátorem sportovní činnosti v obci byl „Kroužek mládenců". Prvním předsedou byl Ladislav Košátko č. 17, po roce ho ve funkci vystřídal Ladislav Pavlásek č. 63. Po půl roce došlo opět ke změně a dalším předsedou byl zvolen Václav Albrecht č .35. Setrval ve funkci až do roku 1934, kdy se oženil. Jeho odchodem činnost Kroužku mládenců zanikla. Za zmínku stojí, že v roce 1925 Kroužek mládenců uspořádal první Matějskou pouť, která se od té doby každoročně opakovala. Protože Matějská pouť byla jediná v širokém okolí, sešlo se na ní mnoho mládeže. Hezkou tradicí se stala pomerančová volenka, při které si tanečnice vybíraly tanečníky. Ten jí musel za tanec koupit pomeranč. Zisk z tanečních zábav byl využíván k další sportovní činnosti. Kroužek mládenců každoročně přispíval finančně na zakoupení knih pro místní knihovnu.

1934

1934 horní řada: Černý František, Šrejma ?, Pšenička Josef, Steklý Václav, ??, brankář Ondra ?, Myška ?, Knytl Josef, Zadražil František dolní řada: Krupka Josef, rozhodčí ??, Krupka František

V roce 1934 došlo na Dlouhopolsku k obnovení kopané. Ta se začala hrát pouze tréninkově ve vypuštěném rybníce pod zahradami. V té době probíhala hluboká hospodářská krize. Mladí chlapci po vyučení neměli práci a žili doma u rodičů. Peníze nebyly, a tak jedinou zábavou zůstával sport. Kopaná však vadila pánům z velkostatku v Chlumci nad Cidlinou, přestože se na rybníku žádná škoda neděla. Naproti tomu se projevil kladný postoj k mládeži u obecního zastupitelstva, které se na svém zasedání v roce 1937 rozhodlo věnovat pozemek pro hřiště v obecním lese Vacinku. Obec stromy nastojato prodala občanům, kteří je vykáceli i s pařezy. Potom se začalo s úpravou paseky.

Terén byl značně nerovný, vedl tu i příkop. Do práce se zapojili všichni mladí hoši a za pomoci některých starších příznivců budovali hřiště. Protože mechanizace nebyla k dispozici, pracovalo se ručně. Úpravy probíhaly celý rok. Po jejich dokončení byly slavnostně zasazeny branky a další éra kopané v obci byla zahájena.

Vybavení ke hře se použilo od předešlo garnitury. Kopačky si hráči museli opatřit sami. Kdo je neměl a nemohl si je koupit, nastupoval v pracovních bagančatech. Hrála se pouze přátelská utkání.

1940

1940 horní řada: Vocásek Josef, Horáček Jaroslav, Krupka Josef, Brzák Ladislav, Knytl Josef prostřední řada: Nouzák Václav, Vlk Bohuslav, Vlk Oldřich   dolní řada: Zadražil František, brankář Albrecht Vladislav, Vocásek František

1940 - ve Vinicích

1940 - ve Vinicích

1941 -  ve Vlkově nad Lesy

1941 - ve Vrbici

Až v roce 1943 se podařilo koupit nové dresy - červená trička s bílými pruhy. Na jejich koupi se podíleli všichni občané obce tím, že podpořili sbírku bodů ze šatenek. Bylo to v období okupace, kdy se textilní zboží mohlo koupit na základě přídělu. V roce 1943 byl oddíl kopané zaregistrován a zařazen do mistrovských soutěží. První a bohužel i poslední zápas se hrál v Činěvsi, kde naše mužstvo vyhrálo 4:3. Němci vzhledem k porážkám na ruské frontě další soutěžní utkání zakázali. Nadále bylo povoleno hrát pouze přátelské zápasy. Tehdy za tým nastupovali: brankář Václav Volejník, Bedřich Černý, František Vocásek, Václav Novák, Václav Nouzák, Josef Knytl, Oldřich Vlk, Alois Bludský, Josef Krupka, František Pšenička a jako kapitán Jaroslav Horáček. Mužstvo bylo v dobré formě a většinu utkání vyhrávalo. Do vzdálenějších míst občas vozil hráče na nákladním autě p. Lindner, mlékař z Běrunic. Jinak hráči jezdili na kolech. Protože byly zakázány taneční zábavy, těšila se kopaná značnému zájmu diváků a návštěvy byly velké.

V roce 1944 byla na hřišti uspořádána exhibice krasojezdců na kolech - mistrů země Hadáčka a Štěpána a také mistryně země. Uprostřed hřiště byl upraven prostor, na kterém ukázali své umění.

Kopaná se hrála až do ukončení války. Pak postupně někteří hráči odešli za prací mimo obec, a tak se opět s kopanou končilo. V této době ji organizoval hostinský Bedřich Černý, truhlář Ladislav Albrecht, zedník Václav Volejník, Josef Vocásek a Jaroslav Horáček (kapitán mužstva a jednatel oddílu).

Souběžně s kopanou se hrál v zimě na rybníku hokej. V době války byly tuhé zimy a podmínky pro tento sport byly příznivé. Na ledě se vymetl prostor ke hře, zhotovily se branky a místo mantinelů sloužil shrabaný sníh. Dresy se použily z kopané, brusle si opatřil každý sám. Pravé brusle měli pouze Josef Vocásek a Jaroslav Hrdina. Ostatní hráči používali „kolumbusky" na kličku. Hokejky si zhotovili ze samorostů v lese. Na zájezdy se chodilo pěšky a někdy na kolech.

1942 - hokejový tým před zápasem v Záhornicích stojící: Hrdinä Jaroslav, Vocásek Josef, Bažant Ota, Brzák Ladislav, Horáček Jaroslav, Hrdina Václav   klečící: Bažant Ladislav a vzadu stojící Vlk Oldřich

Další oblíbenou činností se staly šachy. Obec dovolila používat obecní domek, kde byl zdarma otop a světlo. Mnohdy se v zápalu hry hrálo až do rána. Hrál každý s každým a podle výsledků byl šachista zařazen do žebříčku. Každý mohl vyzvat ke hře výše zařazeného a v případě vítězství postoupil dále. Mezi nejlepší patřili Bohumil Albrecht, František Černý a Bohumil Horáček. Konala se i utkání se šachisty z okolí, např. z Chlumce n.C., Nového Bydžova, Městce Králové a dalšími.

Dalším sportem se stal stolní tenis. Stůl stál v sále hostince u Knytlů. Hrála se obdobná soutěž jako u šachů a výsledky se započítávaly do tabulky. Mezi nejlepší hráče patřil František Černý. Hrálo se i s tenisty z okolních obcí, nejčastěji z Městce Králové.

V roce 1946 se v naší obci s kopanou skončilo. Éra nynější TJ začíná příchodem Josefa Trčky a z podnětu Josefa Vocáska, Otakara Šidlíka, Josefa Znamínky a Slávka Zlatníka. Ustavující schůze TJ Sokol Dlouhopolsko se konala 24. 6. 1953. Jejím účelem bylo schválení a ustanovení výboru a vyřízení záležitostí, nutných při zřizování nové organizace. První výbor TJ začal pracovat v tomto složení:

  • předseda - Jaroslav Hrdina
  • pokladník - Ladislav Brzák
  • jednatel a vedoucí mužstva kopané - Josef Trčka
  • správce inventáře - Josef Vocásek
  • členové výboru - Otakar Šidlík a Eduard Klikar.

Ještě v polovině roku 1953 bylo sehráno pět přátelských zápasů, jako příprava na mistrovskou soutěž. První mistrovské utkání Dlouhopolští sehráli ve Velkém Zboží (2:1 pro Dlouhopolsko). V této sezóně nastupovalo naše družstvo nejčastěji ve složení: Louda, Jos. Vocásek - Kvasnička, Jos. Znamínko - O. Šidlík, Trčka, Zlatník, J. Vocásek, Jar. Znamínko, Klikar, Jar. Zlatník.

Z období 1954 - 1959 mnoho písemných záznamů nemáme. Převážná část dokladů se kdesi ztratila. Teprve v roce 1972 byla z podnětu Josefa Trčky založena nová kronika TJ.

Prvními soupeři v sezóně 1953/54 byla tato družstva: Velké Zboží, Dymokury, RH Nymburk, Hradčany, Předhradí, Milčice a Křečkov. V roce 1954 uspořádal oddíl na svém hřišti první turnaj pro dospělé (pořadí: Městec Králové, Hradčany, Běrunice, Dlouhopolsko).

Na jaře 1959 přichází první úspěch. Dlouhopolsko vyhrálo svoji skupinu IV. třídy a postoupilo do III. třídy Poděbradská. Dospělí se pohybovali stále v popředí tabulky a do 10. kola byli na 1.-2. místě spolu s Městcem Králové. Tehdy za tým nastupovali: Jos. Vlk, Frant. Steklý -Jos. Znamínko, Frant. Volejník, O. Šidlík, Jar. Zlatník, Václ. Pavlásek, Jindř. Vocásek, Jos. Novák a E. Klikar.

1959 horní řada: Volejník Emil, Novák Josef, Kříž Josef, Šidlík Otakar, Beluh Václav střední řada: Volejník František, Znamínko Josef, Zlatník Jaroslav dolní řada: Novák Ladislav, brankář Vlk Josef, Steklý František

V roce 1960 byla za podpory MNV a za velké účasti členů  zahájena výstavba šaten na hřišti. Většina prací byla provedena zdarma a ukončena v roce 1961. Největší podíl na akci měli  Ladislav Albrecht, Josef Trčka, František Vocásek, Jindřich Vocásek, Václav Znamínko a Stanislav Albrecht.

V sezóně 1960/61 se našim nedařilo a sestoupili do IV.třídy.  Stali se alespoň vítězi soutěže slušnosti. V roce 1961 se dařilo týmům mládeže. Dorost startoval v okresním přeboru a žáci skončili na 3. místě tabulky.

Přichází další úspěšná sezóna. Po podzimu 1962 obsadili naši hráči 1. místo z 10 družstev a tuto pozici udrželi i na jaře 1963. Dlouhopolští zvítězili ve IV. třídě odd. B a s náskokem 7 bodů před Lokomotivou Nymburk B postoupili do III. třídy. Postup si vybojovali pod vedením Ladislava Albrechta tito hráči: Jindř. Vocásek, Jos. Novák, Lad. Kvasnička, Jos. Vocásek, Zd. Bludský, O. Šidlík, Jar. Zlatník, Jar. Černý, Boh. Vondruška, Václ. Posejpal, Frant. Vocásek, Jos. Knytl, Jos. Vlk a Lad. Novák. Žáci skončili čtvrtí, dorost se udržel v okresním přeboru.

1962   horní řada: Zlatník Jaroslav, Vocásek František, Pavlásek Václav, Klikar Eduard, Vlk Josef, Novák Ladislav, Šidlík Otakar, Zlatník Jaroslav dolní řada: Bludský Zdeněk, Znamínko Josef, Vocásek Josef, Novák Josef, brankář Vocásek Jindřich

1962 horní řada: Zlatník Jaroslav, Vocásek František, Znamínko Josef, Klikar Eduard, Vlk Josef, trenér  Albrecht Ladislav   dolní řada: Vocásek Josef, Novák Ladislav, Pavlásek Václav, Novák Josef, Bludský Zdeněk, Šidlík Otakar, brankář Vocásek Jindřich

1962 - dorost horní řada: brankář Posejpal Václav, Steklý Jaroslav, Šlechta Jaroslav, Hrdina Jaroslav, Tománek Miroslav, Černý Jaroslav, Novák Luboš dolní řada: Duba Petr, Kvasnička Jaroslav, Knytl Josef, Vondruška Bohumil

Jako nováček si tým úspěšně vedl i ve vyšší soutěži. Po podzimu 1963 obsadil druhé místo a celkově skončil na 7.místě. Až do roku 1968 Dlouhopolsko hrálo pravidelně III. třídu. V letech 1964-66 skončilo vždy na 7. místě. Nastal však útlum: 1967 - 9. místo a v roce 1968 jako poslední mužstvo sestoupilo.

Na jaře 1963 dospělí postoupili do III.kola Čs. poháru. Tehdy se začal prosazovat jeden z nejlepších střelců dlouhopolské kopané Jaroslav Černý. Z dalších lze jmenovat např. Jaroslava Zlatníka, Otakara Šidlíka, Josefa Nováka, Jindřicha Vocáska, Vítězslava Havlinu, Josefa Steklého a Josefa Trčku.

1968 - dorost   horní řada: Smolík Bohumil, Vondruška Ladislav, Posejpal Miroslav, Kříž Vladislav, Hájek Jiří, Steklý Miroslav   dolní řada: Kazda Josef, Trčka Josef, brankář Posejpal Ladislav, Smolík Zdeněk, Šafránek Bohumil

1969 horní řada: Zlatník Jaroslav, brankář Posejpal Václav, Steklý Jaroslav, Vocásek František, Novák Ladislav, Vocásek Jindřich

dolní řada: Černý Jaroslav, Vocásek Josef, Bludský Luboš, Šidlík Otakar, Zlatník Jaroslav

V roce 1969 se opět začíná dařit. S jedinou porážkou a náskokem 5 bodů před S.Vrbice se družstvo vrací zpět do III.třídy. Tuto soutěž hrálo do jara 1972, kdy tým sestoupil do IV.třídy. Bohužel se již nepodařilo navázat na úspěšnou generaci 50. a 60. let. Koncem šedesátých
a začátkem sedmdesátých let nejčastěji za Dlouhopolsko nastupují: Jindřich Vocásek, Jaroslav Černý, Jaroslav Zlatník, Václav Posejpal, Ladislav Novák, Josef Vocásek, Josef Knytl, Josef Novák, Otakar Šidlík, Luboš Bludský, Jaroslav Steklý.

1969 - žáci horní řada: Šafránek Zdeněk, Huček Jiří, Kazda Jiří, Bažant Ladislav, trenér Trčka Josef   dolní řada: Barták Vladimír, Adamec Josef, Steklý Vladimír, Steklý Josef, Nouzák Miroslav, Adamec Václav, brankář Nedoma Zdeněk

TJ uspořádala v roce 1971 první ročník Memoriálu Jaroslava Zlatníka. Turnaj, konaný na památku bývalého dlouhopolského hráče, jsme vyhráli. To se našim podařilo zopakovat v letech 1976, 1984 a 1986.

Ve druhé polovině roku 1972 zásluhou Miroslava Zlatníka získala TJ autobus (vyřazený z provozu v roce 1981), který byl využíván k dopravě hráčů k zápasům i na různé zájezdy. Jezdila se sledovat hokejová liga do Pardubic nebo pohárová utkání v kopané do Prahy.

21.10.1973 postihla oddíl kopané ztráta - zemřel hráč Miroslav Zima. Výbor TJ tehdy tvořili především Jindřich Vocásek, Jaroslav Hrdina, Josef Trčka, Otakar Šidlík, Josef Knytl a Josef Róza.

1973   horní řada: Novák Ladislav, Havlina Slávek, Nouzák Miroslav, Steklý Josef, Vocásek Josef, Karásek Jiří, Vondruška Bohumil, Roza Josef, trenér Šidlík Otakar   dolní řada: Hrdina Jaroslav, Renský Zdeněk, Černý Jaroslav, brankář Vocásek Jindřich, Knytl Josef

Úspěšná byla vcelku sezóna 1973 - 74, kdy tým obsadil celkově 3. místo. Mužstvo tvořili : Jindřich Vocásek, Jaroslav Hrdina, Josef Novák, Josef Vocásek, Ladislav Novák, Miroslav Nouzák, VIadimír Barták, Bohumil Vondruška, SIávek Havlina, Josef Roza, Josef Trčka, Jaroslav Černý, Josef Steklý, Zdeněk Šafránek.

V roce 1977 za řízení Jiřiny Martínkové zahájily ve škole cvičení ženy a dívky oddílu ZRTV. Jejich aktivita vytrvala pouze dva roky. V těchto letech měla TJ velký podíl na kulturním dění v obci. Pořádala Matějské poutě, maškarní plesy, diskotéky, taneční zábavy. Tradiční událostí
zůstával Memoriál Jaroslava Zlatníka.

1979 dorost

horní řada: Volejník Jaroslav, Nešněra Vladimír, Kříž Radek, Vaníček Leoš, Klikar Miroslav, Martínek Zdeněk

dolní řada: Kříž Zdeněk, Okrouhlý Jaroslav, Kříž Josef, Vocásek Jindřich, brankář Školník Miloslav

V roce 1981, po několika letech stálé výměny členů výboru, se stabilizoval funkcionářský kádr. Vedení organizace tvořili: Jindřich Vocásek starší, Josef Novák, Jaroslav Okrouhlý, Josef Trčka, Josef Knytl, Otakar Šidlík, MUDr. Zdeněk Žoha, Jindřich Vocásek mladší a Jaroslav Hrdina. Bohužel družstvu se nedařilo v soutěžích. Dospělí končí v dolní polovině tabulky a postupně jsou oslabováni i odchody kvalitních hráčů (Josef Stekly, Zdeněk Martínek, Zdeněk Kříž).

Nová tradice, posvícenské utkání Ženatí - Svobodní, byla založena v roce 1983. Po podzimu 1985 mužstvo obsadilo 3. místo, znovu však nevyšla jarní část sezóny. Družstvo tvoří: Josef Trčka, Josef Ledecký, Jiří Pecen, Josef Steklý, Jaroslav Černý, VIadimír Barták, Ladislav Pachta, VIadimír Steklý, Radek Kříž, Jindřich Vocásek mladší, František Mráz, Josef Vávra, Miroslav Klikar, Zdeněk Kříž, Jaroslav Okrouhlý, Leoš Vaniček.

22.11.1988 ve věku 22 let umírá na následky autohavárie hráč Josef Teslík. V roce 1990 se Tělovýchovná jednota Sokol vrátila zpět k původnímu názvu Sportovní klub Dlouhopolsko.

Dlouhopolských občanů ubývá a tak je polovina členů TJ z okolních obcí. Fotbalisté a hasiči jsou nyní jediné organizace, které v Dlouhopolsku pokračují ve své činnosti.