Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie > Dlouhopolské hospody

Dlouhopolské hospody

Hospody patřily mezi první, nejvýnosnější grunty ve vsi. V roce 1571 vystavěla královská komora nový dvůr na Dlouhopolsku. V urbáři se připomíná krčma vejsadní a v ní krčmář Martin Šenkýř. Za užívání 1 lánu polí se šenkem se platilo ročně 2 kopy grošů.

Při dělení pozemků v roce 1676 se krčmáři pole nepřiděluje, pouze se připomíná jeho role vedle silnice ku Praze. Krčmář není jménem uváděn.

Začátkem 19. století byla dostavěna státní silnice Praha - Hradec Králové. V těch dobách prosperovaly zájezdní hospody čili formanky. Dlouhopolsko bylo výhodně položeno na polovině cesty mezi Poděbrady a Chlumcem n.C, a proto hospoda v čp. 1 byla stále plná. Platilo se z ní ročně 1 500 zlatých činže. Na hranici s čp. 2 stávaly prostorné stáje pro 16-20 koní (dnes je tu sál sousední restaurace). Koncese zájezdního hostince čp. 1 zanikla v roce 1898, po vystavění čp. 83.

V roce 1865 postavila svoji hospodu i obec (nyní čp. 40). Bylo před ní umístěno mýto. V roce 1894 koupil dům František Janata a obecní majetek přešel do soukromých rukou. Koncesi na hostinskou činnost nadále udělovalo obecní zastupitelstvo. Sál hospody sloužil místním divadelním ochotníkům, později se tu promítaly filmy. Na zahradě stával i kuželník. K uzavření hostince došlo v polovině 50. let. V roce 1984 JZD adaptovalo zakoupenou část budovy čp. 40 na bytovou jednotku, sál slouží synovi posledního hostinského jako skladiště.

V roce 1874 přestavěl Solomon Markus čp. 12 na kupecký krámek a hostinec. Josef Koutecký v roce 1903 přistavěl na hranici s čp. 11 taneční síň. 18.11.1923 udělila obec koncesi Janu  Kvasničkovi „s právem:

  1. přechovávati cizince
  2. podávati pokrmy
  3. výčep piva, vína a vína ovocného
  4. podávati kávu, čaj, čokoládu a jiné teplé nápoje k občerstvení
  5. míti dovolené hry

Dále se nedovoluje výčep a drobný prodej kořalky, poněvadž místní potřeba jest dostatečně kryta. Koncese Anežky Koutecké se zrušuje, neboť se jí zřekla. Osobám do 16 let nepodávati lihové nápoje, od 16 do 18 let jen pivo a víno, při tanečních zábavách nepodávati lihoviny."

V roce 1937 provádí Václav Dědourek přestavbu hostince, dále zvětšil lokál a sklepy. Jako hospoda sloužil dům čp.12 do roku  1962. Nový majitel, Ján Považan, v roce 1967 sál sboural a objekt přestavěl na obytný dům. Jeho dcery obnovují v roce 1992 tradici tím, že zde otevírají novou provozovnu bistra.

Objekt současné restaurace čp. 83 slouží jako hostinec od roku 1898. Uprostřed obce se usadil žid Moritz Polák, který vystavěl krámek a krčmu (již třetí ve vsi) a později z bývalé formanské kolny i taneční sál. Koncesi zájezdní hospody čp. 1 převedl na sebe. V roce 1906, po smrti V. Vršťaly, vystoupil Polák proti hospodě v čp. 40. Žádal, aby její koncese byla zrušena, neboť „dvě hospody na 487 duší, jmenovitě při 4 výčepech kořalky, jest dost." Po zamítnutí žádosti se odvolal k okresnímu hejtmanství, ale marně. V roce 1912 si zařídil výrobu sodovek. Ale dlouho netrvalo a sám pocítil sílu konkurence. Primář okresní nemocnice, sám výrobce sodovky, neuznal studnu za vyhovující a výrobu zakázal. Polák se odstěhoval v roce 1914 do Městce Králové.

V roce 1961 převzala hostinec Jednota Nymburk. V letech 1985 - 86 proběhla adaptace objektu a Dlouhopolsko získalo moderní restaurační zařízení. Od Jednoty převzala pohostinství v roce 1991 dcera posledních majitelů a postupně jej pronajala několika provozovatelům.

DLOUHOPOLŠTÍ HOSTINŠTÍ:

Číslo popisné 40

1890 - 1891 - Markus Solomon

1891 - 1892 - Křeček František

1892 - 1895 - Janata František

1895 - 1896 - Vavrouš Antonín

1896 - 1897 - Kvasnička Antonín

1897 - 1898 - Hyhlík Václav

1898 - 1900 - Lukeš Antonín

1900 - 1906 - Vršťala Václav

1906 - 1928 - Kuřátko Josef

1928 - 1932 - Strejcius Josef

1932 - 1938 - Suchomel Josef

1938 - 1940 - Anděl Josef

1940 - 1954 - Černý Bedřich

1954 - Černá Božena

Číslo popisné 12

1874 - 1889 - Markus Solomon

1889 - 1891 - Polák Moritz

1891 - 1894 - Kleiner Josef 

1894 - 1896 - Kříž Václav 

1896 - 1902 - Kasan Josef 

1902 - 1923 - Koutecký Josef 

1923 - 1932 - Kvasnička Jan 

1932 - 1962 - Dědourek Václav

Bistro v čp.12

1992 - 2000 - Považanová Soňa a Posejpalová Drahuše

2000 - 2001 - Posejpalová Drahuše

 Číslo popisné 83

1898 – 1914 – Polák Moritz

1914 – 1928 – Pšenička František

1928 – 1937 – Pšeničková Růžena

1937 – 1964 – Knytl Josef

1964 – 1973 -  Knytlová Růžena a Pšeničková Jiřina

1973 – 1975 – Chocová Marie a Nováková Zdeňka

1975 – 1989 – Nováková Zdeňka a Novák Josef

1989 – 1990 – Duška Richard

1990 – 1991 – Spěvák Ladislav

1991 -  Půlpán Petr

1991 – Hladík Jiří

1991 – 1992 -  Poidingerová Marie

1992 – 1995 – Bautzká Jindřiška a Bláhová Eva

1995 – 1996 – Bláhová Eva

1996 – 2009 – Hybler František